Hồ cá koi tại Tân Uyên – Bình Dương

Bàn giao Hồ cá koi tại Tân Uyên – Bình Dương. Hòn non bộ Miền Nam có 15 năm kinh nghiệm thi công hồ cá koi, tiểu cảnh sân vườn.

Hồ cá koi tại Tân Uyên – Bình Dương
Hồ cá koi tại Tân Uyên – Bình Dương