Tag danh mục: Hòn non bộ là gì?

Hòn non bộ là gì? Thiết kế hòn non bộ – Nghệ thuật cảnh quan Hoàng Hải

Hòn non bộ là nghệ thuật và khoa học của việc trồng các cảnh quan thu nhỏ trong chậu hoặc khay, và với thể bao gồm đá, những loại cây và lớp phủ mặt đất khác nhau, và có lẽ các vật thể nhỏ hoặc tượng nhỏ. Hòn non bộ có thể với một câu….